4.11.2023 r. w Złotoryjskim Schronisku PTSM “Zacisze” odbył się Zjazd Zwyczajny Hufca ZHP w Legnicy im. Janusza Korczaka. Zjazd podsumował kadencję władz w latach 2019-2023 i realizację strategii rozwoju Hufca “Wspólnie, ale różnorodnie” na lata 2022-2023. Następnie przyjął nową strategię rozwoju Hufca na lata 2024-2025 pod nazwą “80 plus” oraz wybrał władze na nową kadencję.

Zgodnie z wnioskami Komisji Rewizyjnej Hufca Zjazd bez głosów sprzeciwu udzielił absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca:

– hm. Sławomirowi Wasiowi (komendant) – za okres od 21.11.2020 do 11.02.2021 r. oraz

  od 24.06.2021 r. do 4.11.2023 r.

– phm. Annie Drożdż (skarbnik) – za okres od 24.06.2021 r. do 4.11.2023 r.

– hm. Markowi Charańczukowi (zastępca KH d/s kształcenia i pracy z kadrą) – za okres

  od 24.06.2021 r. do 8.04.2022 r.

– hm. Markowi Charańczukowi (zastępca KH d/s kształcenia) – za okres od 8.04.2022 r.

   do 4.11.2023 r.

– pwd. Aleksandrze Kozubal (członkini KH) za okres od 8.04.2022 r. do 4.11.2023 r.

– pwd. Maksymilianowi Wenkowi (zastępca KH d/s  pracy z kadrą) za okres od 8.04.2022 r.

  do 30.07.2023 r.

Zjazd bez głosów sprzeciwu nie udzielił absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca:

za okres od 23.11.2019 r. do 14.10.2020 r.

– phm. Piotrowi Szymańskiemu (komendant)

– pwd. Monice Łukowskiej-Adamiak (skarbnik)

– phm. Pawłowi Jezierskiemu (zastępca KH d/s organizacyjnych)

– pwd. Agacie Grzelak, następnie Groszewskiej (zastępca KH d/s pracy z kadrą).

za okres od 21.11.2020 r. do 7.01.2021 r.

– pwd. Agacie Groszewskiej (zastępczyni KH d/s programu i pracy z kadrą)

za okres od 21.11.2020 r. do 8.01.2021 r.

– phm. Arturowi Ćwiklińskiemu (skarbnik)

za okres od 13.02.2021 r. do 6.03.2021 r.

– hm. Agnieszce Kłopotowskiej (komendant)

– pwd. Patrycji Pater (skarbnik)

– phm. Pawłowi Jezierskiemu – (zastępca KH d/s programu)

– phm. Arturowi Ćwiklińskiemu – (zastępca KH d/s pracy z kadrą i kształcenia)

– pwd. Jakubowi Adamiakowi – (zastępca KH d/s organizacyjnych)

Uczestnicy Zjazdu jednogłośnie przyjęli sprawozdania Komendanta i Komendy Hufca ZHP w Legnicy za okres od ostatniego Zjazdu zwyczajnego do dnia 4.11.2023 oraz Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP w Legnicy.

Również jednogłośnie, w głosowaniach jawnych, zostali wybrani wszyscy członkowie władz Hufca

Komendantem Hufca został hm. Sławomir Waś. W skład komendy Hufca wybrano hm. Marka Charańczuka na funkcję zastępcy komendanta do spraw kształcenia i pracy z kadrą, phm. Annę Drożdż na funkcję skarbniczki Hufca, phm. Jolantę Kozubal i pwd. Oliwię Rak na funkcje członkiń komendy Hufca.

W skład Komisji Rewizyjnej Hufca zostali wybrani: hm. Sonia Szymkowiak-Kołba, phm. Artur Torbiński, pwd. Aleksandra Kozubal. Na pierwszym spotkaniu Komisji powierzono funkcję przewodniczącej druhnie Soni, wiceprzewodniczącego druhowi Arturowi, a sekretarza druhnie Aleksandrze. Zjazd nie wybierał Sądu Harcerskiego Hufca.

Gratulacje nowo wybranym władzom złożył hm. Zbigniew Warzyński, pełnomocnik Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.  Druh Zbigniew, pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Chorągwi, wręczył następnie wybranym sznury funkcyjne. Zjazd zakończono kręgiem i “Bratnim Słowem”.

Ale to był dopiero początek ważnego weekendu!

Zjazdowicze z marszu przystąpili do udziału w szkoleniu z Systemu Instrumentów Metodycznych ZHP. Poprowadzili je członkowie Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP hm. Anna Kamzol-Suś i phm. Przemysław Kucharek. Zadanie realizowaliśmy ze środków Programu ROHiS, o czym przypominała nam tabliczka ROHiS i grafika przygotowana przez Zespół Informacji i Promocji Hufca.

Po kilku godzinach przyszedł czas na wieczorne BINGO i spotkanie z przedstawicielami fundacji “Szare Polówki” poświęcone planowanym obchodom 80-lecia harcerstwa w Legnicy i Okolicy. 

Najwięcej w BINGO wygrał druh Artur Torbiński, ale pierwsze BINGO miała druhna Wiktoria Drabko, która wygrała w ten sposób apteczkę plecakową dla 1 Gromady Zuchowej “Chochliki”, ufundowaną przez tajemniczego sponsora.

Grali z nami też druhowie Krzysztof Mika i Kamil Gałązkiewicz z Szarych Polówek. Omówiliśmy z druhami pomysły na obchody 80-lecia harcerstwa w Legnicy i okolicy. Zamierzamy m.in. powołać radę przyjaciół, która będzie swoistym komitetem honorowym wydarzeń 2025 roku. Już dziś zapraszamy zainteresowanych do zgłoszenia się do pracy społecznej w tym zespole.

Przy dźwiękach gitary druha Artura upływał czas niemal do porannego szkolenia z polityki ochrony bezpieczeństwa dzieci młodzieży i dorosłych w ZHP – Programu Safe From Harm. Na trop zawartych w nim zapisów naprowadzała nas druhna Maria Kulisz. Skutecznie, bo zdobyliśmy niezbędne certyfikaty. Co skrzętnie w systemie TIPI odnotowała druhna Aleksandra. Pobyt w Złotoryi zakończyliśmy rozmową o obozie, konsultacjami z KSI i zaplanowaniem kolejnego spotkania kadry już 7 listopada w siedzibie Hufca.

Nie tylko kadra instruktorska miała szkoleniowy listopadowy weekend. Szóstka kandydatów na przybocznych z 13 ADH “Pryzmat”, 218 DH “Element” i 710 DW “KEDYW” wzięła udział w trzydniowym kursie przybocznych Hufca ZHP we Wrocławiu. Przed nimi jeszcze jeden wyjazd kursowy za dwa tygodnie.

Gdy w Złotoryi odbywał się Zjazd i szkolenia, ekipa Elementowo-Pryzmatowa wzięła udział w paradzie podczas Festiwalu Legnickich Organizacji Pozarządowych. Harcerze pod wodzą druhny Vanessy Nikiel rozdali w galerii handlowej ulotki z programem działania Hufca do wiosennego Rajdu Marzanna 2024 i pstryknęli sobie foty ze Strzelcami, których od niedawna gościmy na zbiórkach w naszej siedzibie.

Nowa komenda Hufca dziękuje wszystkim za weekendowe aktywności! Przed kadrą dwa lata pracy nad dalszą poprawą kondycji organizacyjnej Hufca ZHP w Legnicy!!

Kategorie: Aktualności