Przewodnik po projekcie Systemu Instrumentów Metodycznych

W czterech poniższych zakładkach znajdują się materiały, jakie zostały wytworzone lub zaadaptowane do chwili obecnej przez Zespół projektowy ds. reformy instrumentów metodycznych (ZIM) powołany przy Głównej Kwaterze ZHP i skierowane do rocznego pilotażu. Każdy element został zrecenzowany i zaakceptowany przez co najmniej 2 instruktorów ZIM (lub współpracowników Zespołu) oraz szefową ZIM zanim trafił do poniższego zestawienia. Materiały były następnie modyfikowane w wyniku procesu konsultacji i recenzji.

Wszystkie materiały mają charakter roboczy – obowiązują tylko jednostki zakwalifikowane do pilotażu.

Podstawa działania zespołu:

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 22018 z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie Zespołu projektowego ds. reformy instrumentów metodycznych

Regulamin Systemu Instrumentów Metodycznych skierowanego do pilotażu w 2020 roku:

Regulamin SIM – finalny do pilotażu

Powyższy regulamin opisuje całościowo wszystkie instrumenty metodyczne w nowej odsłonie.

SIM dla zuchów_do pilotażu
SIM dla harcerzy_do pilotażu
SIM dla harcerzy starszych_do pilotażu
SIM dla wędrowników_do pilotażu

Stworzono także dodatkowe wersje regulaminu w wersjach opisujących osobno instrumenty każdej z metodyk. Uregulowania zostały tam również uzupełnione komentarzami i dobrymi radami od Zespołu.

Półmetek pilotażu – zmiany na drugą połowę 2020 roku

Wraz z 1 lipca 2020 powyższy regulamin i wyciągi z regulaminu dla poszczególnych metodyk uzupełniono o odpowiedzi na pytania zadawane przez drużynowych pilotażowych i ich metodyków w pierwszym pół roku 2020 roku, które doprecyzowują aktualny regulamin SIM.

Wyjątek od Regulaminu Mundurowego ZHP w związku z pilotażem

Główna Kwatera przyjęła także uchwałą wyjątek od Regulaminu Mundurowego ZHP w związku z pilotażem projektu zmiany Systemu Instrumentów Metodycznych.

Wyszukiwarka instrumentów metodycznych (wersja bardzo testowa):

Wyszukiwarka SIM

Instrukcja użytkowania aplikacji poprzez przeglądarkę internetową i telefon/tablet

Od grudnia 2019 roku ZIM pracuje nad aplikacją, która ułatwi wyszukiwanie w gąszczu wielu programów poszczególnych instrumentów metodycznych tych, które są danej osobie w danej chwili potrzebne. Wyszukiwarka jest we wstępnej fazie realizacji, ale część dotyczącą tropów i wyzwań można już testować. Uwagi prosimy kierować poprzez specjalnie ku tego stworzony dokument (adres w treści instrukcji).

Materiały objaśniające cele, genezę oraz mechanizmy propozycji stworzonej w 2019 roku:

Powyższe artykuły zostały napisane przed konsultacjami i recenzjami, stąd ich treść nie jest w 100% zgodna z wersją SIM, jaka została skierowana do pilotażu.

Materiały promocyjne i informacyjne na temat SIM skierowanego do pilotażu w 2020 roku:

Przejdź do