Pliki Do pobrania:
Strategia Rozwoju Hufca na lata 2021 – 2023
Plan Pracy i Kształcenia Hufca ZHP Legnica na rok 2022

Szlachetna Paczka

Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia

Betlejemskie Światło Pokoju

ROHiS

Zasłużona dla miasta Legnica