Instytucja Certyfikująca – Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie (00-491), przy ul. Konopnickiej 6 prowadzi działalność w oparciu o decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2019 r. o nadaniu uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej “Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi”. Instytucja certyfikująca ZHP jest podmiotem z uprawnieniami do nadawania tejże kwalifikacji, czyli do wydawania dokumentów (certyfikatów) potwierdzających posiadanie kwalifikacji.

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej

Kwalifikacja “Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi” została opracowana przez ZHP i włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w dniu 29 grudnia 2018 roku na podstawie obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 1275).

Pełny opis kwalifikacji