Baza obozowa w Zaborówcu została wydzielona z majątku Hufca ZHP w Legnicy uchwałą Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP nr 4/XI/2021 z 11.02.2021 r. i jest ona przyłączona do Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

Odpowiedzialność za funkcjonowanie bazy i zgromadzonego na niej majątku spoczywa obecnie na Komendzie Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

Mając na uwadze nie dające się przezwyciężyć odrębne zdania w sprawie postępowania z bazą w Zaborówcu oraz zgromadzonym na niej majątkiem, Hufiec i Chorągiew zawarły 12.05.2022 r., przed Naczelnym Sądem Harcerskim ZHP, porozumienie w sprawie zapłaty rekompensaty za wydzielony majątek i zasad jej wypłacania Hufcowi przez Chorągiew do czasu zwrotu majątku.

Baza jest obecnie w administrowaniu przez podmiot zewnętrzny wybrany przez Komendantkę i Skarbnika Chorągwi. Hufiec został poinformowany, że trwają prace nad zmianą formy użytkowania wydzielonego majątku z administrowania na dzierżawę, gwarantującą uzyskanie przychodów z majątku dla ZHP.

W sprawie skorzystania z bazy prosimy kontaktować się z biurem Chorągwi pod numerem telefonu 71 34 38 666 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres dolnoslaska@zhp.pl