Hufiec tworzy warunki do działania jednostek organizacyjnych poprzez budowanie wspólnoty instruktorskiej i wspólnoty gromad, drużyn i kręgów, wychowanie, kształcenie i wspieranie drużynowych i funkcyjnych, pozyskiwanie i motywowanie kadry.

Komendant
hm. Sławomir Waś

Zastępca Komendanta ds. Kształcenia
hm. Marek Charańczuk

Skarbnik
phm. Anna Drożdż

Członkini Komendy
phm. Jolanta Kozubal HO

Członkini Komendy
pwd. Maria Kulisz HO