Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska im. hm. Stefana Mirowskiego
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
e-mail: dolnoslaska@zhp.pl
NIP: 897-172-05-40
REGON: 020380949