⚜ 1 listopada pod legnicką nekropolią spotkacie państwo harcerzy z 218 Harcerska Drużyna ,,Element” i 710 DW „Kedyw”, którzy jak co roku będą kwestować na rzecz akcji “Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”.

⚜ Fundacja Studio Wschód od kilkunastu lat, przy współpracy z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty, porządkuje polskie nekropolie, pozostawione za wschodnią granicą. Niesie pomoc Rodakom, którym przyszło żyć z dala od ojczyzny. Coroczne kwesty organizowane przy udziale młodzieży, pozwalają ratować pamięć o polskiej historii na Kresach. Zapraszamy do wsparcia kwesty. Czuwaj!

Komenda Hufca ZHP

www.legnica.zhp.pl

Kategorie: Aktualności