13 Artystyczna Drużyna Harcerska „Pryzmat” wzięła udział 11 maja 2024 r. w Festiwalu “LILIJKA” w Srebrnej Górze. Akurat na występie “Pryzmatu” zaczął padać deszcz 🙂 , co mogło wpłynąć na brak sukcesu 😉 Niemniej wykonanie piosenki „Kadryl” było na dobrym poziomie! Wcześniej z druhem pwd. Maksymilianem Wenkiem nasi artyści zwiedzili twierdzę srebrnogórską.

Kategorie: Aktualności