W dniach 4-5 listopada 2023 r. kadra Hufca ZHP w Legnicy spotka się w Złotoryi na Zjeździe Hufca.

Będzie to zakończenie kadencji władz wybieranych w latach 2019-2023. Nastąpi także wybór władz na kadencję 2024-2027.

Uczestnicy Zjazdu otrzymali już projekty porządku i regulaminu obrad oraz sprawozdanie komendy Hufca.

W przyszłym tygodniu swoje sprawozdanie i wnioski absolutoryjne przekaże Komisja Rewizyjna Hufca.

Cała dokumentacja dostępna jest na sharepintcie Hufca.

Zgodnie z ordynacją wyborczą do 7 dnia przez zjazdem można zgłaszać kandydatów na funkcję komendanta Hufca. Dziś wpłynęło pierwsze zgłoszenie. Druhna phm. Anna Drożdż zgłosiła kandydaturę hm. Sławomira Wasia.

Kategorie: Aktualności