• Poczta Harcerska AZYMUT 95 rozpoczęła działania w ramach szkolenia załóg lotniczych na potrzeby obronności kraju, organizowanego przez MON.

  W ramach tego harcerze uczą się nawigacji, podstaw awioniki lotniczej, meteorologii i pracy z mapą. W ramach szkolenia praktycznego biorą udział w lotach patrolowych i obserwacyjnych, strzelaniu z broni krótkiej oraz z karabinów szturmowych. Read More
 • 69 Drużyna Wędrownicza K2 stworzyła swój film promocyjny

  Ostatnie zbiórki były warsztatami, gdzie członkowie drużyny mogli nauczyć się kadrowania, dobierania ujęć, pracy na planie czy obsługi kamery. To wszystko zaowocowało urealnieniem się pomysłu, który powstał na początku istnienia drużyny, o stworzeniu własnego filmu promocyjnego.   Read More
 • Obchody 70 rocznicy Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych

  Reprezentacja 710 Drużyny Wędrowniczej "Kedyw" im Gen.Stefana Grota Roweckiego i 13 Drużyny Harcerskiej "Jeżyki" w Miłkowicach wzieła udział w obchodach 70 rocznicy Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych reprezentując Chorągiew Dolnośląską i Hufiec ZHP Legnica w pocztach sztandarowych i drużynie reprezentacyjnej. Read More
 • IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej AZYMUT

  Już po raz IV 30 maja w legnickim Teatrze im. Modrzejewskiej odbędzie się Ogólnopolski festiwal piosenki harcerskiej AZYMUT LEGNICA. Poza koncertem konkursowym atrakcją festowalu będą warsztaty muzyczne.W tym roku z harcerzami będą pracowały legendy piosenki turystycznej! Nauczą wersji autorskich swoich największych przebojów.Andrzej Starzec Chorągiew Gdańska. Autor kilkudziesięciu piosenek harcerskich śpiewanych od lat przez wszystkich. Od zuchów do instruktorów. Przeboje m.in."Bieszczady", "Wędrowanie", "Bieszczadzkie reggae", "To zuchy". Read More
 • 9. Zjazd Chorągwi zakończony

  18 października 2014 r. w w Sali Sejmiku Wojewódzkiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu obradował IX Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. Huifec Legnica z głosem decydującym reprezentowali: Komendant Hufca pwd. Piotr Szymański oraz delegat hm. Arkadiusz Tomczuk. W zjeździe uczestniczyli również przedstawiciele ustępujących władz: hm. Sonia Szymkowiak-Kołba (ChKR), hm. Marek Charańczuk (ChSH) i phm. Paweł Jezierski (RCh). Zjazd ponownie powierzył funckję Komendanta Choragwi hm. Zbigniewowi Skupińskiemu oraz wybrał pozostałe władze Chorągwi. Miło nam poinformować, że instruktorzy naszego hufca znaleźli się również w składzie nowych władz Chorągwi: hm. Marek Charańczuk został Przewodniczącym Chorągwianego Sądu Harcerskiego, a hm. Arkadiusz Tomczuk wszedł w skład Chorągwianej Komisji Rewizyjnej. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 

Instagram